Fut Yöntemi

Fut Açılımı Follicular Unit Transplantation türkçesi Foliküler Ünite Transplantasyonu olarak bilnen. Kısaca Fut yöntemi diye adlandırılan Foliküler Ünite Saç Nakil için kullanılan yöntemleri içinde sıkça başvurulan yöntemlerden olsa güncelliğini dezavantaları nedeni ile yitirmiştir.

Follicular Unit Transplantation(FUT) yöntemi, saç adalarının ; foliküler ünite (FU) transfer edilmesi işlem ve yöntemini tanımlar. Normalde  saç kökleri birli, ikili, üçlü ve dörtlü saç kılı içeren kümeler halinde bulunur. Transfer edilecek saç kökü, düküllmeye dirençli olan ense bölgesinden doku kesilerek elde edilir. Kümeler Mikroskop Altında tek tek dokudan ayrılma işlemi yapılır.Bu işlemi sadece işin uzmanı hekimler hastane ortamında yapmalıdır. Foliküler ünite (FU) bir avantajda ekim yapılacak alanda açılacak deliklerin daha ince olmasına yarar.ve bu sayede doku kaybı daha az olur. Dezavantajı ise enseden alınan doku yeri dikiş ile kapatılacağından dikiş izi kalır. Doku alınan yerin iyileşme süresi işin içine girer. Şu sıralar popülerliğini yitirmiş olan Fut yöntemi yerini. Daha iyi çözümler alınmasında ciddi fark görülen Fue yöntemi tercihen yerini almıştır.

Günümüzde Fue yöntemi daha doğal bir görüntü elde etme konusunda başarılı sonuçlar sağladığı ve gerek iyileşme süreci gerekse operasyon kolaylığı açısından başarısını kanıtlamıştır. Çözümleri diğer tüm yöntemlere göre daha kesin ve nettir.

Bir çok yöntem bir sonraki gelişecek yönteme ön ayak olması açısından değerli ve önemlidir. Teknoloji ve tıp biliminin ortak attığı adımları göz önünde bulundurduğumuzda gelinen noktalar insanlık adına hizmet etmekte oldukça başarılıdır.